[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vi hjälper dig att se över din anläggning vid dränering av ditt hus!

I samband med omläggning eller dränering eller ledningar i tomtmark är det lämpligt att se över hur dräneringen, takavattning, eventuella spygatter (golvbrunnar utomhus) är anslutna till kommunala ledningsnätet. Det är också lämpligt att se över skicket på sina servisledningar för dag- och spillvatten, då det inte är tillåtet att de är otäta på grund av riskerna för ut- eller inläckage.

Finns ledning för dagvatten utbyggt i gatan är det inte längre tillåtet att släppa vatten från ovanstående till spillvattenledning (avlopp). Saknar fastigheten en servisledning för anslutning så anlägger kommunen en på fastighetsägarens begäran, normalt fram till en halvmeter utanför tomtgränsen. Fastighetsägaren ansvarar själv för servisledningar innanför sin tomtgräns.

Den som tidigare haft dispens att släppa dagvatten från dränering/spygatter till spillvatten (då det inte gått med självfall på grund av att  dagvattenledning ligger högre än dräneringsledningar) får nu pumpa vatten till dagvattenledningen.[/vc_column_text][vc_column_text]Här är ett exempel på en säker dagvatteninstallation. Dag- och dränvatten är separerat från spillvatten och leds till det kommunala dagvattenssytemet.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”271″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]